PROJEKT „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” - Zbójnikolandia

As part of our website we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies results in saving them on your device. You can change your cookies' settings at any time. More details in our Cookies policy.

Article Index

There is no translation available.

PROJEKT „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

Mgr Leszek Młodzianowski

 

CZYM JEST „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

„SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” – to:

 1. szlak międzynarodowy (szlak będzie miał charakter międzynarodowy poprzez połączenie i opisanie wspólnych dla karpackich regionów atrakcji), transgraniczny, transkarpacki szlak dziedzictwa historyczno – kulturowego Karpat, tematyczny, pieszo-samochodowy (dopuszcza się rozwinięcie szlaku o pętle rowerowe i konne) szlak turystyczny obejmujący obiekty antropogeniczne oraz przyrodnicze posiadające związek z tradycją zbójnicką, opryszkowską i hajdamacką sześciu krajów (Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry). Szlak można rozszerzyć o następujące kraje: Mołdawię, Chorwację, Czarnogórę, Bułgarię i Grecję. Prace nad budową i oznakowaniem ZBÓJNICKEIGO SZLAKU zostaną podzielone na kilka etapów. Podstawową jednak trasą była trasa samochodowa. Uzupełniające były by trasy piesze, rowerowe i konne – podzielone na kilkadziesiąt zbójeckich pętli wybranych jako stosunkowo najbardziej dostępne dla przeciętnego, niewyczynowego piechura czy rowerzysty. Od głównego szlaku będą poprowadzone odcinki łącznikowe do atrakcji kulturowych i przyrodniczych znajdujących się w pobliżu. Wytyczając „Szlak Zbójników Karpackich” powstaje karpacka pętla umożliwiająca turystom poruszanie się pomiędzy 6 państwami (Polską, Słowacją, Czechami, Ukrainą, Rumunią i Węgrami). Turyści będą mogli zapoznać się z najciekawszymi miejscami w Karpatach oraz poznać historię hyrnych zbójników;
 2. szlak dziedzictwa kulturowego i duchowego Karpat bazujący na analizie SWOT dotyczącej sektora turystycznego regionu karpackiego. Pomyślany jest m.in. jako szlak tematyczny dotyczący m.in. twórczości ludowej i sztuki naiwnej (m.in. Franciszka Janaczko – żywieckiego Nikifora) wyrastającej z tradycyjnego rzemiosła i sztuki Karpat. Zbójnicki Szlak Dziedzictwa Kulturowego służy m.in. prezentacji i upowszechnieniu twórczości rodzimych artystów Karpat;
 3. szlak etniczny upamiętniającym Łemków, Bojków, Hucułów, Rusinów, Tatarów
  i inne grupy górali karpackich, które są potomkami plemion wołoskich, z których wywodzili się zbójnicy karpaccy. Turyści przemierzający „Zbójnicki Szlak” będą mogli poznać społeczność lokalną, ich związek z naturą, oraz ich poszanowanie względem środowiska naturalnego;
 4. nowoczesny i oryginalny sieciowy produkt turystyczny, produkt liniowy,
  na który składają się produkty modułowe, bazujące na walorach przyrodniczych oraz historycznym i kulturalnym bogactwie regionu karpackiego;

NA CZYM BAZUJE PROJEKT „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

 1. na aktualnych trendach w turystyce przygodowej, turyści lubią aktywną formę wypoczynku, podróże przygodowe, w których zaskakiwani są nowymi wydarzeniami, gdy zdobywają nowe, frapujące informacje z różnych dziedzin związane z odwiedzanym terenem, turyści lubią intrygującą, niebanalną ofertę turystyczną;
 1. na wyjątkowości historii regionu karpackiego, krajobrazu regionu karpackiego, wyjątkowości fauny i flory Karpat oraz zwyczajów karpackich górali, wyjątkowości literatury regionalnej, podań i legend o zbójnikach;
 2. na regionalizmie, góralszczyźnie, folklorze, karpackim dziedzictwie narodowym sześciu krajów;
 3. opiera się na zbójnickim micie, głęboko zakorzenionym w folklorze górali karpackich;
 4. zbójnictwo to niematerialne dziedzictwo kulturowe Europy. I na tym fakcie projekt „Zbójnicki Szlak” opiera swoje istnienie. 

JAKIE ELEMENTY UWZGLĘDNIA PROJEKT „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

 1. elementy turystyki poznawczej (krajoznawstwo, kulinaria, ekoturystykę itp.),
 2. turystyki wypoczynkowej (ekoturystyka, agroturystyka, turystyka wiejska, turystyka rozrywkowa itp.),
 3. turystyki kwalifikowanej (turystyka piesza, przygodowa, tramping, backpaking, trekking, survival, turystyka ekstremalna, rowerowa, speleologiczna, jeździecka itp.),
 4. turystyki kulturowej (etnografowie, kulturoznawcy, antropolodzy itp.),
 5. turystyki literackiej (znawcy literatury z terenów objętych projektem, badacze dawnych podań, legend, baśni i mitów o zbójnikach itp.).

CO ZAKŁADA PROJEKT „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

 1. kompleksowość (turystyka urlopowa, zdrowotna, podróże służbowe), branie pod uwagę różnych dziedzin i przestrzeni tj.: krajobraz, bioróżnorodność, ekologia, historia, religie, dziedzictwo kulturowe (etnografia, sztuka i rękodzieło, rzemiosło, ginące zawody, produkty i kuchnia regionalna), rekreacja, sport, rozrywka itp.
 1. wykorzystanie i transgraniczne połączenie krajów zlokalizowanych na mitycznym łuku Karpat, które mają tradycje zbójnickie;
 2. wspólną, nowatorską koncepcję promocji atrakcji turystycznych Karpat, dla których dziedzina turystyki jest jednym z podstawowych kierunków rozwoju.

GŁÓWNĄ IDEĄ PROJEKTU „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” JEST:

 1. połączenie wszystkich inicjatyw kulturowych i turystycznych w Karpatach, których tematem jest legenda i romantyczny mit karpackiego zbójnictwa. Postać zbójnika karpackiego ma połączyć kilka krajów w których grasowali przez kilka stuleci.
 2. Ukazanie faktu, że postać karpackiego zbójnika jest największym niewykorzystanym produktem kulturowym w całej Europie.

NA PROJEKT „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” SKŁADA SIĘ:

 1. międzynarodowy szlak turystyczny zbojnickiszlak.pl
 2. park tematyczno – rozrywkowy „Zbójnikolandia” (w obrębie parku mają powstać m.in. następujące inwestycje: hotel i karczma „Janosikowy Dwór”, pierwsze na świecie „Muzeum Zbójnictwa Karpackiego”, zbój – informacja turystyczna, siedziba projektu „Szlak Zbójników Karpackich” – „Centrum Badań Zbójnictwa Karpackiego”, siedziba biura podróży – karpackiego touroperatora „Zbójnicki Travel” i zbójnickiej grupy rekonstrukcyjnej „Janosikowa drużyna”, Janosikowy ogródek letni i zimowy, tablica z mapą Szlaku Zbójników Karpackich, bacówka, szałas, koliba, sadyba zbójnicka, owczarnia, zbójnicka wioska /osada, zbójnickie sukiennice ze sklepami, zbójnicka piwnica/ jaskinia/pieczara, zbójnickie lochy, miejsce na ognisko/zbójnicka watra, park miniatur (około 20 najciekawszych obiektów w miniaturze znajdujących się na szlaku, zbójnicki zamek i baszta, izba regionalna z ekspozycją zbójnickich instrumentów ludowych, miejsce na napady zbójnickie, aleja zbójnickich figur woskowych, zagroda z końmi, miejsce na bryczki, wąskotorówka objeżdżająca cały park dookoła, janosikowy park linowy, ściana do wspinaczki). Wycena powstania nowego parku tematyczno – rozrywkowego „Zbójnikolandia” powinna zmieścić się w kwocie 70 mln PLN.
 3. wielkie pomniki karpackich harnasi, usytuowane w najbardziej atracyjnych miejscach na szlaku, które będą podświetlone niczym pomnik Janosika w Terchowej na Słowacji (ok. 30 szt.),
 4. sieć zbójnickich medalmatów zewnętrznych i wewnętrznych z pamiątkowymi zbójeckimi dukatami ze „Szlaku Zbójników Karpackich”
 5. sieć zbójnickich gablot ze zbójnickimi gadżetami promujących „Szlak Zbójników Karpackich” w obiektach gastronomicznych i hotelarskich, skansenach, izbach pracy twórczej, muzeach, punktach IT, itp.
 6. karpacki touroperator „Zbójnicki Travel”
 7. zbójnicki sklep internetowy zbojnickisklep.pl , www.zbojnickiszlak.pl/sklep
 8. euroregionalne zbójnickie targi turystyczne (wirtualne oraz w formie standardowej na hali wystawienniczej)
 9. fundacja „Zbójnicki Szlak” fundacjazbojnickiszlak.pl
 10. zbójnicka drużyna rekonstrukcyjna „Janosikowa Drużyna”
 11. kluby sympatyków zbójnictwa karpackiego
 12. „Zbójnickie Towarzystwo Naukowe”
 13. agencja artystyczna „Karpackie Zbóje”
 14. czasopismo promujące projekt „Szlak Zbójników Karpackich” - „Na Zbójnickim Szlaku”
 15. publikacje (zbójnicka książka kulinarna „Zbójnickie Jadło”, przewodnik turystyczny „Zbójnickim Szlakiem” który ma być wydany przez wydawnictwo Bezdroża z Krakowa, mapy „Szlaku Zbójników Karpackich, które mają być wydane przez wydawnictwo Compass z Krakowa, książka „Zbójnicy w Karpatach”, tomik wierszy o zbójnikach, śpiewnik z pieśniami i przyśpiewkami zbójnickimi, huculskimi, hajdamackimi, opryszkowskimi, myśliwskimi, książeczka „Humor zbójnicki”, komiks „Janosik w Karpatach”, książka „Zbójnickie legendy z mitycznego łuku Karpat”),
 16. zbójnickie menu w karczmach góralskich na „Szlaku Zbójników Karpackich” wytypowanych przez zespół projektu „Szlak Zbójników Karpackich” sygnowane logotypem „Zbójnicki Szlak”
 17. ulotki, foldery, mapy zbójnickiego szlaku,
 18. zbójnicka płyta DVD / CD promująca tematykę zbójnictwa karpackiego
 19. Festiwal „Zbójnickie Igrce”
 20. „Olimpiada Sportów Zbójnickich”
 21. interaktywne gry miejskie „Zbójnicy na karpackiej ceście”
 22. gra komputerowa „Szlak Zbójników Karpackich”

PRZEZ JAKIE KRAJE PRZEBIEGA „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

Szlak ma zasięg międzynarodowy i transgraniczny, łączy górskie trasy na terenie takich krajów jak: Polska (śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie), Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry. Możliwość rozszerzenia szlaku o Mołdawię, Chorwację, Czarnogórę, Bułgarię i Grecję.

DLACZEGO KARPATY

 1. Karpaty są miejscem spotkania kultur każdego z poszczególnych krajów. Zbójnictwo jakie występowało w tej części świata jest jedyne w swoim rodzaju oraz jest to wyróżnik na tle innych łańcuchów górskich.
 2. Karpaty są rdzeniem Europy Środkowej, swoistym fenomenem kulturowo-historycznym, pewną całością geograficzną, historyczną i społeczną, wznoszącą się ponad przecinające je granice państwowe.
 3. Karpaty są nierozerwalnym splotem kultur, miejscem ścierania się i nakładania wpływów polskich, ruskich, ukraińskich, rumuńskich, słowackich i węgierskich, a także niemieckich, żydowskich i wielu, wielu innych.
 4. Karpaty stają się kodem kulturowym zdolnym przyciągnąć wielu klientów, gości, turystów.

CHARAKTERYSTYKA WYTYPOWANYCH MIEJSC

Na „Szlaku Zbójników Karpackich” znajdują się:

 • miejsca ukrycia zbójnickich skarbów, (góry, dudławe buki, głazowiska, kapliczki, kościółki),
 • miejsca gdzie zbójnicy byli więzieni (zamki, kasztele, lochy), zbójnickie twierdze
 • miejsca, gdzie zbójnicy ukrywali się przed harnikami (jaskinie, wzniesienia, połoniny, szczeliny skalne),
 • miejsca zbójnickich straceń – kaźni zbójeckich (zamki, wzgórza, lochy, kazamaty, cmentarze),
 • miejscowości, w których najsłynniejsi harnasie się urodzili i wychowali
 • miejsca sakralnych fundacji zbójnickich (drewniane lub kamienne kapliczki, kościółki),
 • miejsca związane z faktycznym biesiadowaniem zbójników w karczmach góralskich,
 • miejsca związane z poetami, sławnymi osobami, artystami, muzykami, etnografami, historykami którzy utrwalili zbójnickie historie w swoich dziełach, kronikach, oblatach, zapiskach, malunkach czy nutach (muzea, domy rodzinne, cmentarze, tablice),
 • obiekty związane z tragicznymi wydarzeniami, jakimi były morderstwa dokonane przez zbójników np. na urzędnikach dworskich (obeliski, zbójnickie krzyże pokutne, tablice pamiątkowe),
 • pracownie artystyczne, gdzie po dziś dzień wykonywane są np. zbójnickie malunki na szkle, galerie, izby pracy twórczej, izby regionalne w których turyści mogą posłuchać opowieści, legend, kawałów o zbójnikach,
 • ekspozycje muzealne (w działach etnograficznych prezentowane są m.in. obrazy na szkle malowane przedstawiające postaci zbójników, sprzęty domowe i ceramiczne przedstawiające harnasi karpackich, zbójnickie gobeliny, starodawne ryciny, zapiski
  o zbójnikach, zbójnickie kroniki i oblata, regestry złoczyńców, zbójeckie pitwale, narzędzia tortur zbójnickich, ubrania zbójników, broń),
 • skanseny architektury ludowej
 • bacówki
 • miejsca które faktycznie zbójnicy obrabowali (plebanie, dwory szlacheckie, karczmy, kasztele, miasta, kamienice, zamki),
 • przełęcze, trakty którymi wędrowali „na zbój” karpaccy harnasie wraz ze swoimi watahami zbójeckimi,
 • miejsca związane z kręceniem filmów o tematyce zbójnickiej,
 • miejsca związane z profesją katów, którzy poddawali brutalnym torturom zbójników karpackich
 • galerie zbójnickich rzeźb drewnianych,
 • miejsca związane topograficznie ze zbójnikami (zbójnickie polany, zbójnickie stawy, zbójnickie wychodnie skalne, zbójnickie okna, zbójnickie turnie, wanty, ławki itp.),
 • miejsca związane z rycerzami raubritterami - którzy już w XV wieku uprawiali zbójnicki proceder (zamki, ruiny zamków, wzniesienia, góry, jaskinie),
 • miejsca, gdzie według legend sławni harnasie (Janosik, Ondraszek) pobierali nauki (kolegia Pijarów),
 • kościoły w których przyszli zbójnicy byli ochrzczeni (Janosik, Ondraszek),
 • miejsca dawnych hucznych jarmarków, na których zbójnicy zaopatrywali się
  w niezbędne produkty (np. naczynia, proch strzelniczy itp.),
 • parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody ożywionej i nieożywionej, parki narodowe.

DŁUGOŚĆ SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH: 4.500 km

ILOŚĆ MIEJSC NA SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH: obecnie 860, ale ich ilość wzrośnie do 1000 miejsc w 6 lub 7 krajach.

 

KOGO UPAMIĘTNIA SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH

SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oparty o historię, legendy, mity i podania upamiętnia: sławnych karpackich harnasi, halnych hetmanów, zbójników, „chłopców", „dobrych chłopców", „zbijaków", „siuhaji" (Karpaty Zachodnie), „czarnych chłopców" (Karpaty Wschodnie), „opryszków”,  „pustaków”, „wesołych chłopców”, „hodnych chłopców”, „łedinów”, „chłopców zza buka”, „śwarnych chłopców”, „rycerzy czarnej nocy”, „rycerzy dróg”, beskidników, bieszczadników, spisaków, rozbójników, hultajów, ludzi swawolnych, hajdamaków, hajduków, lasowych junaków, raubritterów, polowacy i raubsztyców, koniokradów, kobiety – zbójnice, Husytów, Łemków, Bojków, Hucułów, Rusinów, Tatarów i inne grupy górali karpackich, którzy są potomkami plemion wołoskich, którzy grasowali na przestrzeni prawie 400 lat w Karpatach.

 

DLACZEGO ZBÓJNIK

 1. W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku zbójnik stał się zna­kiem towarowym góralszczyzny. Był ideą, można było obsadzać go w różnych rolach: turystycznej atrakcji zabawia­jącej przyjezdnych, lokalnego góralskiego bohatera pilnującego, aby nie zaginęła gwara i obyczaj przodków, chłopskiego radykała wałczącego o równość i wolność, wreszcie patrioty łączącego swą góralskość ze świadomie przeżywaną polskością. Zbójnika można sprzedać w każdej formie. Jest to postać nośna, medialna,
  to niewyczerpywane źródło inspiracji na którym może zarobić całe obecne karpackie plemię. Prawdziwym skarbem zbójnika nie były zrabowane węgierskim kupcom srebrne krajcary poukrywane w pniach i pieczarach, ale wolność i poczucie niezależności;
 2. Zbójnictwo ludowe to bardzo chwytliwy medialnie wyróżnik Polski jak i całych Karpat na tle innych krajów i regionów, który powinien być wykorzystany w promocji na arenie międzynarodowej Polski przez Polską Organizację Turystyki oraz narodowe organizacje turystyczne krajów przez które „Szlak Zbójników Karpackich” przechodzi;
 3. W trakcie wytyczania „Zbójnickiego Szlaku” zauważono, że ludzie uwielbiają identyfikować się podczas lektury książki, czy oglądając film - z tym bohaterem, który ma odwagę przeciwstawiania się niesprawiedliwemu systemowi, który jest ścigany jak dzika zwierzyna, i który umiejętnie wymyka się obławie. Dlatego temat zbójnictwa jest bardzo oryginalnym, żywym i fascynującym tematem. Takim pozytywnym bohaterem był m.in. Janosik, który stał się synonimem odwagi, sprytu, swoistej inteligencji. Janosik był buntownikiem przestrzegającym zbójnickich reguł, temperamentnym indywidualistą, łamiącym konwenanse. Janosikiem targały różne namiętności. Nad życiem zbójnika częstokroć unosiła się śmieć. To wzbudza w ludzi dziwną ekscytację i poruszenie. Te wszystkie cechy zbójnickiego charakteru powodują, że temat zbójnictwa jest bardzo żywym, dynamicznym, intrygującym i nieodgadnionym tematem.
 4. Zjawisko zbójnictwa, choć już znacznie odległe w czasie, nadal fascynuje historyków, folklorystów, etnografów, literaturoznawców i językoznawców, zachęca do badań. Wciąż też pojawiają się nieznane dotąd źródła informacji, mogące rzucić nowe światło na to unikalne zagadnienie. Jest to temat bardzo wdzięczny i medialny. Towarzyszy mu niebywała magiczna żywotność.

DLACZEGO POWSTAŁ „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” I DLACZEGO MA SZANSĘ STAĆ SIĘ JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE TRAS W EUROPIE:

 1. powstał z wielkiej pasji jaką jest szeroko pojęta góralszczyzna, a zwłaszcza tematyka zbójnictwa karpackiego;
 2. powstał dla usystematyzowania wiadomości o zbójnictwie, które do tego czasu były bardzo chaotyczne i nieprecyzyjne;
 3. realizacja projektu „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” pozwoli na wniesienie wkładu w rozwój całego łuku karpackiego i wzmocnienie jego atrakcyjności i chłonności;
 4. projekt doprowadzić ma do inspirowania i wspierania tworzenia silnych sieci komunikacyjnych w regionie karpackim;
 5. ma ukazać wielobarwność kulturową mitycznego łuku Karpat;
 6. ma ukazać, że Polska jest wiejska i tradycyjna. Takich krajów jest coraz mniej w „plastikowym świecie”. Dlatego marka „ZBÓJNICKI SZLAK” promuje turystykę kulturową, etniczną, wiejską, agroturystykę, ekoturystykę, turystykę kulinarną, turystykę dziedzictwa kulturowego;
 7. ma stymulować rozwój ruchu turystycznego w Karpatach;
 8. ma ubarwić i urozmaicić ofertę turystyczno – kulturalną Karpat;
 9. ma przyczynić się do zachowania walorów krajobrazowych karpackiego środowiska naturalnego;
 10. projekt wychodzi naprzeciw trendom turystycznym, bowiem ludzie chcą odkrywać nowe, nieznane dotąd miejsca, z dala od centrów turystycznych i od luksusów;
 11. wyjazdy przygodowe z plecakiem – to przyszłość wyjazdów turystycznych
  w Karpatach;
 12. w turystyce jest miejsce na wszystko, zwłaszcza na produkty, które są oryginalne, unikatowe;
 13. w turystyce XXI wieku można zauważyć, iż coraz więcej osób decydując się na wyjazd poza miejsce zamieszkania przestaje kierować się tzw. regułą „3S”: sea, sand, sun – morze, piasek, słońce, na rzecz reguły „3E”: entertaintment, excitement, education – rozrywka, podniecenie, kształcenie (Kruczek, 2006, s.13). Oznacza to, że w ramach spędzania czasu wolnego istotne jest oprócz wypoczynku, poznanie obyczajów, tradycji miejsca odwiedzanego. Turystyka rozwija się w kierunku zdobywania doświadczeń, szerzenia wiedzy na temat otaczającego świata i różnic jakie występują pomiędzy poszczególnymi społecznościami;
 14. ustępujące powoli zainteresowanie turystyką masową oraz produktem trzech „S” na rzecz indywidualnych wyjazdów związanych często z realizacją zainteresowań stwarza dzisiaj wielką szansę miejscowościom i regionom nieznanym jeszcze wśród turystów w Karpatach;
 1. tematyka zbójnictwa karpackiego jest modna;
 2. zbójnictwo to jedna z najbardziej unikatowych historii, którą można znakomicie sprzedać w formie produktu turystycznego;
 3. jest to kulturalno – turystyczna inicjatywa w służbie rozwoju turystyki i kultury karpackiej;
 4. turysta szuka autentycznej cząstki lokalnej obyczajowości i folkloru, góralszczyzny, autentyczności, swojskości;
 5. nietypowa turystyka (kulturowa, etniczna) to świetny pomysł na promowanie regionu karpackiego;
 6. projekt stawia nacisk na możliwość zdrowego, aktywnego spędzenia czasu, poznanie dziewiczej przyrody, unikatowego karpackiego dziedzictwa kulturowego, tradycjonalizmu, co aktualnie jest bardzo modne;
 7. turystyka kulturowa zyskuje na znaczeniu w całej Europie;
 8. zamiast ekscytować się czymś nowym, turyści nastawiać się będą na głębsze poznanie danego miejsca, lokalnej społeczności, wnikanie w lokalny nastrój, doświadczenia duchowe. Wzrośnie zainteresowanie innymi kulturami, zwyczajami, sztuką;
 9. spora grupa klientów będzie nastawiona na bardziej ekstremalne przygody, poszukiwanie nowych doświadczeń, odkrywanie siebie. Wszystkie te wartości projekt posiada;
 10. w obecnym świecie jest coraz mniej krajów gdzie podkreśla się tradycje, folklor, dlatego zbójnictwo może stać się jednym z głównych elementów jaki przyciągnie turystów na tereny Karpat;
 11. projekt ma stać się alternatywą dla egzotycznych wyjazdów zagranicznych;
 12. moda na ludowość, ludyczność, folklor i zbójnickie tradycje wcale nie słabnie, a w ostatnim czasie wręcz przybiera na sile. Zbójnicki mit kojarzy się nam wszystkim z symbolem dawności, honorności, wolności i dlatego nigdy nie zaginie;
 1. zwiększający się ruch, transfer turystyczny na terenie euroregionów: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Tatry, Karpacki jest sygnałem, że realizacja projektu wychodzi naprzeciw zmieniającym się potrzebom ruchu turystycznego;
 2. projekt wyraźnie bazuje na ludowości Polski, a to obecnie jest modne. Trzeba pamiętać, że słowiański folklor jest dużo bogatszy niż ten w krajach zachodnich. Francuzi nie mają drewnianych wiosek i nigdzie indziej nie zobaczą stylu zakopiańskiego. Na zachodzie nie ma już miejsc, gdzie chodzi się w strojach regionalnych, więc to też nie lada atrakcja.

Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA" FIRMY LESZEK MŁODZIANOWSKI ZBÓJNICKI SZLAK Sp. z.o.o., a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA"ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.