O projekcie - Zbójnikolandia

As part of our website we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies results in saving them on your device. You can change your cookies' settings at any time. More details in our Cookies policy.

Article Index

There is no translation available.

Projekt nowego parku tematycznego w Polsce "Zbjnikolandia"® 

GDZIE POWSTANIE PARK TEMATYCZNO – ROZRYWKOWY ZBÓJNIKOLANDIA®?

Na temat projektu „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”® powstało już kilka prac magisterskich, a kolejne powstają. Świadczy to o ogromnej atrakcyjności tematu zbójnictwa karpackiego. Projekt „Zbójnicki Szlak”® zakłada aktywne włączanie się społeczności młodych kreatywnych ludzi do prowadzenia badań naukowych nad zjawiskiem zbójnictwa. Projekt „ZBÓJNICKI SZLAK”® zakłada powstanie ZBÓJNICKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO zrzeszającego Wyższe Uczelnie na terenie 4 woj. w Polsce (śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego). W planach jest również pozyskanie kadry naukowej z Wyższych Uczelni z krajów, przez które SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH przechodzi (Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina i Rumunia). Póki co najbardziej aktywna w tym zakresie jest Małopolska z Krakowem na czele. Nad projektem SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH® objęły patronat dwie prestiżowe Uczelnie w Krakowie. Są to Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Projekt „Zbójnicki Szlak”® zakłada nawiązanie ścisłej współpracy z kilkunastoma innymi uczelniami już w najbliższym czasie. Z racji objęcia przez te uczelnie patronatu nad projektem „Szlak Zbójników Karpackich”® powstają bardzo ciekawe publikacje, w  których w ścisłej współpracy z autorem projektu – Leszkiem Młodzianowskim – badane są różne zbójnickie zagadnienia. Ostatnią bardzo ciekawą pracę magisterską napisała absolwentka AWF w Krakowie - Natalia Walo. Była to praca napisana pod kierunkiem dr Zygmunta Kruczka w Zakładzie Geografii Turystyki pt.” Szlak Zbójników Karpackich – od pomysłu do produktu”.

           W pracy tej uwzględniono badania marketingowe wśród studentów krakowskiego AWF związane z powstaniem nowego parku tematycznego ZBÓJNIKOLANDII®. Ten unikatowy i oryginalny park rozrywki wchodzi w skład objętego ochroną Urzędu Patentowego projektu „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”® (Świadectwa Patentowe w załączniku, nr 230460, 224216, 225344). Ponadto nowy park tematyczny „ZBÓJNIKOLANDIA” jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym w Madrycie w kategorii: Plany topograficzne, Registered 25/07/2016, No 003318922-0001. Obecnie trwają poszukiwania sponsora strategicznego, który dysponował by kapitałem około 70 mln PLN. Na tyle bowiem wyceniono projekt powstania nowego parku tematyczno – rozrywkowego.

BADANIA WŚRÓD STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

           Nad Szlakiem Zbójników Karpackich sprawują patronat dwie krakowskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Ekonomiczny oraz Akademia Wychowania Fizycznego. W grudniu 2010 roku został przeprowadzony sondaż wśród studentów krakowskiej akademii. Badania objęły niemal 90-osobową grupę, celem było m.in. sprawdzenie co ich zdaniem powinno znaleźć się w parku rozrywkowo-tematycznym „Zbójnikolandia”®. Na całą sondę składało się pięć pytań otwartych. Odpowiedzi nie udzieliły cztery osoby.

          Wykres 1. Struktura respondentów według płci

1

Źródło: opracowanie własne

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania respondentów

2

Źródło: Opracowanie własne

            Wśród respondentów znalazły się 64 kobiety (72%) oraz 25 mężczyzn (28%). Jako miejsce swojego zamieszkania 22% badanych zaznaczyło wariant „duże miasto”, 16% „średnie miasto”, 29% „małe miasto”, natomiast odpowiedź „wieś” wybrało 33% badanych.

            Wykres 4. Odpowiedzi- pytanie drugie

3

Źródło: opracowanie własne

            Do hasła „centrum rekreacji”, stanowiącego 15% wszystkich odpowiedzi, zaklasyfikowano najczęściej wymieniane atrakcje: „rzut ciupagą” (5 razy), „park linowy” (4 razy), „nauka gwary” (3 razy); „tor przeszkód”, „strzelanie do tarczy z łuku” (po 2 razy każda). Pojedynczo zostały wymienione: „przejażdżka na koniach”, „ przepychanie wozu”, „kolejka górska”, „zabawy zbójnickie”, „wspinaczka”, „kąpiel w balii”, „seans filmu”, „możliwość wysłuchania legend zbójnickich” oraz „rozrywki dla każdej grupy wiekowej”.

           W grupie „przedmioty” (10% wszystkich odpowiedzi) znajdują się rzeczy, jakie według studentów powinny znaleźć się w parku: „toporki”, „łuki”, „kusze”, „młotki”, „siekierki”, „stare wozy”, „rękodzieła”, „wytwory regionalne”. „Tradycyjny strój” oraz „inscenizacje” przedstawiające sceny z życia zbójników stanowią po 9% odpowiedzi. Następnym, najczęściej wymienianym elementem parku zbójnickiego jest „karczma” (8% odpowiedzi), w której podawane byłyby tradycyjne potrawy. Dalej, 6% odpowiedzi stanowi wioska zbójnicka” (chaty, przedstawiony styl życia zbójników oraz ich kultura) oraz „postacie” – te najbardziej charakterystyczne, przedstawione w formie figur woskowych. Ostatnią, licznie wymienianą atrakcją była inscenizacja „napadu zbójnickiego” (także, takiego, którym celem mieli być turyści).

           Do grupy „inne” zostały zaliczone odpowiedzi:

 • „taniec zbójnicki” (zarówno przedstawienie tańca jak i możliwość jego nauki), „gadżety” (pamiątki, zestaw „mały zbójnik”) - po 5 % odpowiedzi,
 • „narzędzia tortur” oraz „jaskinia zbójnicka” – po 4% odpowiedzi,
 • po 3% odpowiedzi uzyskały odpowiedzi „ognisko” (wraz z gotowaniem zupy, pieczeniem ziemniaków) i „ciupaga”,
 • „zwierzęta” (konie, owce) oraz „zdjęcia przedstawiające zbójników” stanowią po 2% odpowiedzi, natomiast „monety” (z wizerunkiem zbójnika) oraz „przedstawienie miejsc gdzie działali, mieszkali zbójnicy” w formie makiet, po 1% wszystkich odpowiedzi,
 • jednokrotnie zostały wymienione: „muzyka”, „przewodnik przebrany za zbójnika” oraz „wytłumaczenie, dlaczego zbójnicy wybrali taki styl życia”.

Podsumowując przeprowadzone badania można stwierdzić, iż wizja parku rozrywkowo-tematycznego według respondentów zakłada stworzenie w nim centrum rekreacji, z którego oferty mogła by skorzystać osoba z każdej grupy wiekowej (nie tylko atrakcje dla dzieci). Ponadto chętnie widziane byłyby inscenizacje, scenki przedstawiające codzienne życie zbójników (jak mieszkali, jak napadali na kupców, jak dzielili łupy itp.). Ważnym, wymienionym elementem parku była także karczma, gdzie podawano by zbójnickie dania oraz wioska wraz z postaciami zbójników w charakterystycznych dla nich strojach oraz z przedmiotami codziennego użytku. Na podstawie tych badań oraz pomysłów twórcy koncepcji parku tematycznego „ZBÓJNIKOLANDIA”® – Leszka Młodzianowskiego stworzono projekt, który ma uwzględniać następujące atrakcje. 

PARK ROZRYWKOWO TEMATYCZNY „ZBÓJNIKOLANDIA” TEREN OK. 15 – 20 HA z możliwością rozbudowy do 40 ha.

mapa zbojnikolandii poprawna

Fot. Projekt nowego parku tematycznego: Zbójnikolandia”.

WYKAZ OBIEKTÓW W PARKU TEMATYCZNYM:

 • MUZEUM ZBÓJNICTWA
 • KARCZMA I HOTEL „JANOSIKOWY DWÓR”
 • SIEDZIBA PROJEKTU „ZBÓJNICKI SZLAK” ORAZ STOWARZYSZENIA „KARPACKI GAZDA”
 • SIEDZIBA BIURA PODRÓZY – KARPACKIEGO TOUROPERATORA – „ZBÓJNICKI TRAVEL” , ZBÓJNICKIEJ GRUPY REKONSTRUKCYJNEJ „JANOSIKOWA DRUŻYNA” ORAZ ZBÓJNICKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
 • ZBÓJ – CHATA (MIEJSCE WARSZTATÓW ETNOGRAFICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY)
 • POMNIK ROZBÓJNIKA RUMCAJSA
 • ZBÓJ - PLAC ZABAW DLA DZIECI
 • SCENA POD WYSTĘPY GWIAZD ESTRADY
 • WIATY, STOŁY, PARASOLE - ONDRASZKOWY OGRÓDEK LETNI I ZIMOWY
 • ZBÓJ – TABLICE INFORMACYJNE
 • TABLICA Z MAPĄ SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH
 • BACÓWKA, SZAŁAS, KOLIBA, SADYBA ZBÓJNICKA
 • OWCZARNIA
 • ZBÓJNICKA WIOSKA / OSADA
 • ZBÓJNICKIE SUKIENNICE ZE SKLEPAMI
 • ZBÓJNICKA PIWNICA / JASKINIA/ PIECZARA / ZBÓJNICKIE LOCHY
 • GALERIA ZBÓJNICKICH MALUNKÓW NA SZKLE
 • MIEJSCE NA OGNISKO / ZBÓJNICKĄ WATRĘ
 • ZBÓJNICKIE ŚCIEŻKI
 • PRĘGIERZ / KLATKA SPRAWIEDLIWOŚCI / SZUBIENICA Z HAKIEM
 • STUDNIA PROĆPOKA
 • PARK MINIATUR (OKOŁO 20 NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTÓW W MINIATURZE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA SZLAKU: KOŚCIÓŁEK, KAPLICZKA, OBELISK, ZAMEK ITP.)
 • MIEJSCE UKRYCIA ZBÓJNICKIEGO SKARBU
 • BUKOWA I JAWOROWA ALEJA (NASADZENIA Z BUKA I JAWORA)
 • BOX DLA SPONSORÓW
 • CHLEBOWA CHATA
 • ZBÓJ KINO
 • ZBÓJNICKA BASZTA
 • IZBA REGIONALNA Z EKSPOZYCJĄ ZBÓJNICKICH INSTRUMENTÓW LUDOWYCH
 • MIEJSCE NA NAPADY ZBÓJNICKIE
 • ZBÓJNICKI ZAMEK / KASZTEL
 • ZBÓJNICKA IZBA TORTUR / SALA TORTUR
 • ZBÓJNICKIE DYBY
 • ZBÓJNICKIE JEZIORKO I SIKLAWA (SZTUCZNY WODOSPAD)
 • DZWONNICA ZBÓJNICKA
 • MOGIŁA ZBÓJNIKA
 • ALEJA ZBÓJNICKICH FIGUR WOSKOWYCH (OKOŁO 30 FIGUR NAJSŁAWNIEJSZYCH ZBÓJNIKÓW KARPACKICH) WRAZ Z TABLICAMI INFORMACYJNYMI
 • OKOŁO 25 POMNIKÓW ZBÓJNIKÓW (DREWNIANYCH NA OK. 3, 5 METRA), W TYM JEDEN METALOWY – PODŚWIETLANY. POMNIKI M.IN. POLOWACA, ZBÓJNIKA, TOŁHAJA, RAUBRITTERA, HAJDAMAKI, OPRYSZKA
 • STANOWISKO DO BICIA ZBÓJNICKIEJ MONETY
 • ZBÓJNICKIE MEDALMATY (OKOŁO 5 SZT.) ZEWNĘTRZNE + ZBÓJNICKIE FOTOBUDKI (10 szt.)
 • ZBÓJ KIOSKI Z ULOTKAMI, FOLDERAMI, MAPAMI SZLAKU
 • ZBÓJ – POLANA
 • ZBÓJNICKIE SKAŁY (SZTUCZNE)
 • ZBÓJ TABLICE NA PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA
 • ZBÓJ – TRON MAGICZNY
 • ZBÓJNICKA GALERIA SZTUKI
 • ZIELARNIA
 • MIEJSCE POD BRYCZKI
 • ZAGRODA Z KONIAMI – STAJNIA
 • IZBA POŚWIĘCONA ANDRZEJOWI KOMONIECKIEMU I INNYM ZBÓJNICKIM KRONIKARZOM
 • GALERIA ZBÓJNICKICH STROJÓW I REPLIK BRONI ZBÓJNICKIEJ
 • ZBÓJ WYBIEG – MIEJSCE NA POKAZY ZBÓJNICKIEJ MODY
 • WĄSKOTORÓWKA OBJEŻDŻAJĄCA CAŁY PARK DOOKOŁA
 • ŚCIANA HOŁDU
 • ZBÓJNICKI TOR PRZESZKÓD
 • JANOSIKOWY PARK LINOWY
 • ŚCIANA DO WSPINACZKI
 • MIEJSCE NA RZUT CIUPAGĄ, STRZELANIE DO TARCZY Z ŁUKU
 • WC
 • PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA" FIRMY LESZEK MŁODZIANOWSKI ZBÓJNICKI SZLAK Sp. z.o.o., a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA"ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.