PROMOCJA SZLAKÓW KULTUROWYCH W UE - Zbójnikolandia

As part of our website we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies results in saving them on your device. You can change your cookies' settings at any time. More details in our Cookies policy.
There is no translation available.

PROMOCJA SZLAKÓW KULTUROWYCH W UE TEMATEM EUROPEJSKIEGO DNIA TURYSTYKI

z zaskoczenia

Komisja Europejska, Parlament Europejski, państwa członkowskie i Rada Europy są gotowe do pogłębiania współpracy w promowaniu "szlaków kulturowych" - tak brzmi przesłanie głównych przedstawicieli sektora turystyki zgromadzonych w Brukseli w związku ze zorganizowanymi przez Komisję obchodami Europejskiego Dnia Turystyki, które odbywają się w ramach Światowego Dnia Turystyki.

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska otrzymała nowe zadanie: jest nim wspieranie konkurencyjności unijnego sektora turystyki, jego zrównoważonego rozwoju i jakości oraz promowanie Europy jako atrakcyjnego celu ruchu turystycznego.

Europejskie szlaki kulturowe są autentycznym paneuropejskim produktem turystycznym. Na bazie szlaków kulturowych, będących tematem tegorocznego Europejskiego Dnia Turystyki, można tworzyć całościowe oferty, które przyniosą korzyści zarówno przemysłowi turystycznemu, jak i zwykłym obywatelom Europy. Szlaki kulturowe mogą również przyczynić się do zmniejszenia ruchu turystycznego w najbardziej zatłoczonych ośrodkach, rozwiązać problem sezonowości poprzez zaproponowanie nowego modelu turystyki oraz wzmocnić poczucie przynależności do UE dzięki odkrywaniu naszego wspólnego dziedzictwa. Przykładem szlaku kulturowego jest np. szlak żelaznej kurtyny, szlak Fenicjan, szlak drzewka oliwnego, Via Francigena itp. (Pełny opis omawianych szlaków znajduje się w Memo/10/446).

W konferencji wzięło udział wielu posłów do Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciele belgijskiej prezydencji, ministrowie ds. turystyki z kilku państw członkowskich, przedstawiciele różnych władz regionalnych UE i Komisji Europejskiej. Wszyscy uczestnicy chcą zaangażować się w działania na rzecz dalszego rozwoju i promowania szlaków kulturowych. Unia Europejska może przyczynić się do zróżnicowania oferty i wspierania przepływów wewnątrz UE poprzez rozwijanie produktów w sektorze turystyki tematycznej o europejskiej skali.

Na marginesie konferencji wiceprzewodniczący Tajani pośredniczył w negocjacjach między niektórymi państwami członkowskimi UE, które podpisały następujące protokoły ustaleń dotyczące wspólnych inicjatyw w dziedzinie turystyki:

  • Włochy i Francja (do których wkrótce dołączyć może Zjednoczone Królestwo i Szwajcaria) podpisały protokół zobowiązujący je do wspólnego opracowania długoterminowej strategii ochrony i promowania szlaków kulturowych, począwszy od Via Francigena - dawnego szlaku pielgrzymkowego łączącego Canterbury z Rzymem.
  • Hiszpania, Włochy i Francja uzgodniły również powstanie logo o nazwie "Europa, moja miłość" (European Passion), które będzie elementem wspólnej promocji oferty turystycznej tych krajów na rynkach państw BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny).

Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA" FIRMY LESZEK MŁODZIANOWSKI ZBÓJNICKI SZLAK Sp. z.o.o., a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA"ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.