CZYM JEST TURYSTYKA ETNICZNA / ETNOTURYSTYKA? - Zbójnikolandia

As part of our website we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies results in saving them on your device. You can change your cookies' settings at any time. More details in our Cookies policy.
There is no translation available.

CZYM JEST TURYSTYKA ETNICZNA / ETNOTURYSTYKA?

 

zbojniki 6W dobie globalizacji dzisiejsza turystyka zaczyna przybierać trochę innego znaczenia. Jej główną cechą nie jest już tylko wypoczynek, czy mniej lub bardziej intensywne zwiedzanie. Coraz więcej turystów poszukuje bezpośredniego, zwyczajnego kontaktu z codziennym życiem ludzi, wśród których przebywają. Nie wystarcza im już zwiedzanie, spanie w luksusowych hotelach, czy jeżdżenie od jednego zabytku do drugiego. Takim właśnie turystom proponujemy nasze autorskie programy turystyki kulturowej i przygodowej, które polegają na kilkudniowym pobycie w jednej ze wspólnotzbójeckich na Mitycznym Łuku Karpat. Jest to świetna okazja aby dotknąć, posmakować i zobaczyć prawdziwych zbójników z bliska.

Turystyka etniczna to nic innego jak wyjazdy mające na celu poznanie grup społecznych odmiennych kulturowo. Etnoturystyka posiada pewne cechy agroturystyki i odbywa sie na odwzorowanej, charakterystycznej dla danej grupy etnicznej bazie w plenerze wiejskim oraz jest naśladownictwem zasad i sposobu życia, ubioru w ramach obrzędu i kultury danej grupy etnicznej np. Łemkowie, Bojkowie, Wołosi.

Uczestnicy turystyki etnicznej sami wytwarzają sobie stroje i budują bazę - infrastrukturę pobytową.

Turystyka etniczna ostatnio jest coraz bardziej modna, zwłaszcza dzięki Firmie Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski www.zbojnickiszlak.pl 

Obecnie odrodzenie narodowe stało się odrodzeniem wielu ciekawych grup etnicznych jak np.: Łemkowie, Bojkowie itd.

Etnoturysta, który przebywa w gospodarstwie etnograficznym poza zaspokajaniem podstawowych świadczeń uczy sie dodatkowo kultury danej społeczności i to jest ten markowy wielowarstwowy produkt tego gospodarstwa lub siedliska. Wielowarstwowy ponieważ oprócz nauki oryginalnego sposobu wyżywienia i noclegu, nakłada szereg innych obowiązków jak np. wyprodukowanie (uszycie) własnego stroju odpowiedniego dla danej grupy etnicznej czy historyczno etnograficznej (bron, zbroje, meble itp.) Nauka języka np. łemkowskiego, rumuńskiego jest tu produktem jak zarówno obyczaju jak i obrzędu. Co ciekawe – zbójnicy mieli swój sposób porozumiewania się! Jeśli chcesz nauczyć się jeżyka karpackich zbójników zapraszamy właśnie Ciebie na Zbójnicki Szlak www.zbojnickiszlak.pl

Podróże etniczne, turystyka etniczna – jeszcze 8-10 lat temu wydawały się być zjawiskiem nie do powiązanania z Polską.

Coraz powszechniejsze w naszym kraju stają się wycieczki podczas, których nauczyć się można tradycyjnego wypiekania chleba, robienia tradycyjnych potraw, m.in. specjałów zbójnickich. Dużym zainteresowaniem cieszą się zbójnickie warsztaty tematyczne podczas których nauczyć się można wielu zagadnień związanych ze zbójnictwem karpackim.

Turystyka etniczna jest jednym z rodzajów turystyki, która pozwala nam na poznanie odmiennych kultur – np. kultury zbójników karpackich, warstw oraz społeczności etnicznych. Oczywiście turystyka tego rodzaju należy bezpośrednio do turystyki poznawczej. Już sama nazwa może nam poprawnie pomóc oraz wskazać odpowiednią charakterystykę tego rodzaju podróżowania. Etniczność jest dziedziną, która zwiana jest ściśle z ludźmi oraz społeczeństwem. Tak więc, turyści uprawiający turystykę etniczną mają potrzeby związane z poznawaniem nowych ludzi, historii społeczności oraz odmiennych obyczajów kulturowych. Bardzo często turystyka etniczna jest mylona z turystyką kulturową. W tym przypadku nie poznajemy jedynie kulturowych aspektów ludności. Poznajemy cały dorobek historyczny, obyczaje oraz inne tego rodzaju aspekty, które są ściśle zwiane z etnicznością danego społeczeństwa. Nie dziwi więc fakt, że bardzo duża liczba turystów uprawia tego rodzaju turystykę, która opiera się na poznawaniu etniczności ludzkości oraz odległego społeczeństwa. Na SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH poznacie Państwo nowy wymiar turystyki – turystyki kulturowej i etniczne! Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA" FIRMY LESZEK MŁODZIANOWSKI ZBÓJNICKI SZLAK Sp. z.o.o., a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA"ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.