O projekcie - Zbójnikolandia

As part of our website we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies results in saving them on your device. You can change your cookies' settings at any time. More details in our Cookies policy.

Article Index

            Na liście znajduje się 29 szlaków o znaczeniu szczególnym dla europejskiej kultury. Ich zadaniem jest pokazanie jak dziedzictwo poszczególnych państw kontynentu tworzy wspólne dziedzictwo Europy. Szlaki mają propagować wartości Rady Europejskiej takie jak: różnorodność kulturowa, prawa człowieka, demokracja oraz dialog międzykulturowy za pomocą turystyki kulturowej. Swoim zasięgiem Europejskie Szlaki Kulturowe miały obejmować więcej niż jedno państwo bądź region, być utworzone wokół zagadnienia określonego wątkami artystycznymi, historycznymi lub społecznymi, które dotyczyłyby spraw europejskich (Orzechowska – Kowalska, 2003, s.71).

            Podejmowane działania promocyjne mają na celu stworzenie silnej marki „Zbójnicki Szlak”®, która pozwoli na identyfikację produktu, przez co zwiększą się różnice oraz przewaga nad konkurencją.

            Obecnie trwają zaawansowane działania na rzecz wzrostu świadomości nowych zbójnickich produktów wśród potencjalnych klientów. Na uczelniach wyższych prowadzone są badania wśród studentów, których celem jest wyselekcjonowanie najlepszych pomysłów dotyczących rozwoju karpackiej marki ZBÓJNICKI SZLAK®.

            Zakres tematyczny badań obejmuje transgraniczne możliwości organizowania turystyki w regionie górskim – uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, dziedzictwo kulturowe obszaru karpackiego, propozycje współpracy między 6 krajami przez które SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH® przebiega. W dalszej perspektywie planowane są badania nad potencjałem turystycznych regionu karpackiego, nad jego wyjątkowością, będą przeprowadzane badania rynkowe, będą organizowane konsultacje społeczne i warsztaty strategiczne.  Strategia marki ZBÓJNICKI SZLAK® jest punktem wyjścia większej kampanii promocyjnej. Bazuje na badaniach wizerunkowych: jak Zbójnicki Szlak® jest postrzegany, czego ludzie oczekują od produktu turystycznego jakim jest Zbójnicki Szlak® i co sprawia, ze ten produkt wyróżnia się na tle innych. Dokument który będzie sporządzony będzie głównym wyznacznikiem kierunku, w którym będzie podążać promocja ZBÓJNICKIEGO SZLAKU®. Określono już target, do którego powinna być skierowana oferta: młodzi, ale już dojrzali ludzie, wykształceni, poszukujący nietuzinkowych wrażeń, umiejący je docenić, aktywni kulturowo i starający się rozumieć sztukę. Autor szlaku chciałby aby turyści przemierzający SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH® byli ludźmi otwartymi na naturę, kulturę i anegdotyczność Karpat.

Dzięki takiej filozofii marka ZBÓJNICKI SZLAK® już w niedługim czasie będzie marką bardzo rozpoznawalną. 

            Tworzona jest strategia zarządzania marką oraz kampanie informacyjne wspierające sprzedaż zbójnickich towarów i usług. Zauważono, że sprzedają się nowe, niezwykłe, intrygujące, emocjonujące produkty i niesztampowe podejście do tworzenia nowej gamy zbój – gadżetów i zbój-wycieczek.

            Wprowadzana jest obecnie strategia performance marketing – czyli strategia szerokiej, wielokanałowej promocji realizowanej głównie o marketing w wyszukiwarkach internetowych oraz reklamy kontekstowe, banerowe czy przekaz w mediach społecznościowych.

            Równolegle prowadzone są także działania wizerunkowe, które bazują na powiedzeniu „wyróżnij się albo zgiń”. Mottem przewodnim jakie przyświeca twórcy projektu jest hasło: "Kto nie stara się być lepszy odchodzi w cień".

            Marka ZBÓJNICKI SZLAK® ma plany reklamować się za pomocą niekonwencjonalnych zbójnickich akcji ambientowych – z wykorzystaniem przestrzeni publicznej. Idea flesz mobu jest prosta. Błyskawiczny tłum zbójników promujących SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH® zbiera się w określonym miejscu o konkretnej godzinie, by zrobić coś niekonwencjonalnego, żeby przełamać stereotypy, zachwycić, zaskoczyć ludzi. Dać im do myślenia. By odczarować szarą rzeczywistość, zaintrygować, zainspirować przechodnia, wprowadzić w jego życie chwilowy chaos. Marka Zbójnicki Szlak® będzie też bazować na zbójnickich grach miejskich. Wszelka niestandardowość w reklamie jest pożądana.

            Logotyp ZBÓJNICKI SZLAK® pojawia się coraz częściej w Internecie, w mediach, aby potencjalny Klient zaczął kojarzyć markę, logo, asortyment. Strategia marketingowa pokazuje unikatowość tego międzynarodowego przedsięwzięcia. Innowacyjne produkty turystyczne które wchodzą powoli na rynek cechuje wysoka jakość i bezpieczeństwo.

            Turyści idąc „Zbójnickim Szlakiem”® mają przeżyć coś nietypowego, jedynego w swoim rodzaju, mają zebrać unikatowe doświadczenia, odkrywać tajemnice karpackich zbójników. Produkt ma zachęcić turystów do poznawania kultury lokalnej i dzielenia się swoimi relacjami z innymi.

            Opracowane już zbój - produkty turystyczne mają też na celu ukazanie regionalizmu, folkloru Karpat, ale nie w sposób tradycyjny tylko nowoczesny, m.in. za pomocą multimedialności przedsięwzięcia oraz tzw. turystyki pikselowej. Z racji ogólnoświatowego kryzysu promowany jest przez markę Zbójnicki Szlak tzw. staycation. To twór językowy pochodzący od słów „stay” (zostać) oraz „vacatio” (wakacje). Główny nacisk kładziony jest na stworzenie oferty wyjazdów bliskich, nie egzotycznych, na organizowanie tematycznych zbój – wycieczek na terenie mitycznego łuku Karpat, na które będzie stać przeciętnie zarabiającego człowieka.

            Przeprowadzono badania, które ujawniły, że ludzie chcą odkrywać nowe, nieznane dotąd miejsca, z dala od centrów turystycznych i od luksusów. W najbliższych planach mają być przeprowadzone badania percepcji produktu SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH®, które by wskazały jego wady i zalety.

            Projekt ZBÓJNICKI SZLAK® promuje rozwój turystyki zrównoważonej, m.in. przyjazne środowisku sposoby wypoczynku, edukację ekologiczną turystów, promocję lokalnej kultury, tradycji i gospodarki przy zaangażowaniu pracowników, turystów oraz lokalnej społeczności. Ważną inicjatywą staje się budowanie marki miejsca jakim są Karpaty w oparciu o naturalne środowisko.

            Każdy kraj potrzebuje marki, tak jak produkt. Na świecie Polska kojarzona jest głównie z papieżem Janem Pawłem II, Chopinem, Krakowem, Małyszem i żubrówką. Czas najwyższy, żeby Polska zaczęła się kojarzyć ze zbójnictwem karpackim. Dobrze by było, aby POT w końcu stworzył spójny wizerunek naszego kraju, który ułatwił by identyfikację Polski, podkreślając jej współczesne sedno i jej mieszkańców. Polska ma wielki potencjał – piękna miasta, przyrodę, warunki do inwestycji, atrakcje turystyczne, ale wciąż nie ma spójnego wizerunku i promocji. W Polsce produkty są, potrzeba tylko jednolitej marki, która pomoże je wszystkie sprzedać. Nich zatem hasło Creative Tention (twórcze napięcie) towarzyszy ciągle specjalistom od wizerunku Polski i niech ci specjaliści dostrzegą potencjał jaki drzemie w zbójnictwie karpackim.

            Projekt ZBÓJNICKI SZLAK® zakłada również promocję tzw. glampingu (glamorous camping), kempingów które mają powstać w niektórych miejscach wzdłuż SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH® dla turystów przyzwyczajonych do miejskich udogodnień. W namiotach, zbój - chatach i jurtach będą znajdować się nowoczesne sanitariaty, kuchnie i dostęp do bezprzewodowego Internetu.

            Strategia i zwiększenie świadomości marki ZBÓJNICKI SZLAK ma na celu sprawić, aby Polacy zachwycili się swoim krajem jak i innymi krajami zlokalizowanymi w Karpatach.

            Strategia marki ZBÓJNICKI SZLAK® wyznaczyła nowy kierunek działań promocyjnych i ma podkreślić mocne strony regionu karpackiego, jego dziedzictwo oraz cechy, które wyróżniają je na tle innych potencjalnie konkurencyjnych regionów. Zbójnictwo karpackie jest od 2007 roku kotwicą medialną kampanii reklamowej, która realizowana jest wielofazowo do dnia dzisiejszego.

            Najnowsze badania wskazują, że Polacy ciągle nie doceniają własnego kraju. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK® ma to zmienić. Projekt „Zbójnicki Szlak”® zakłada odwrócenie tendencji wakacyjnych tak, aby Polacy spędzali swoje wakacje w Karpatach, nie w Bułgarii, Albanii czy Grecji.  Grupą docelową są POSZUKIWACZE INNOŚCI i AKTYWNI. W rozwoju projektu pomaga w tym program „500 PLUS”, ponieważ rodziny z dziećmi mają więcej pieniędzy na aktywne spędzanie czasu w Polsce.  Niestabilna sytuacja polityczna na świecie, groźba zamachów terrorystycznych powoduje, że Polacy coraz częściej wybierają kraje bezpieczne na swoje wakacyjne eskapady takie jak właśnie Polska, Słowacja, Czechy, Rumunia, Węgry – czyli kraje przez które przebiega Szlak Zbójników Karpackich®

            W najbliższym czasie przeprowadzone będą badania jakościowe i ilościowe dotyczące wizerunku regionu karpackiego, jego atrakcyjności turystycznej. W planach jest zorganizowanie audytu turystycznego, który ma wyłonić nowe atrakcje zlokalizowane na trasie Zbójnickiego Szlaku®. Wiedza ta będzie inwentaryzowana, szeroko omawiana. Na tej podstawie powstanie kilkanaście nowych produktów: oferta eXtremalna (wyprawy odkrywcze, turystyka przygodowa), kulturalna, przygodowa dla rodzin z dziećmi (tradycyjne górskie marszruty, wyjazdy przygodowe z plecakiem – to właściwy kierunek rozwoju oferty turystycznej marki Zbójnicki Szlak®), zdrowotna, biznesowa, konferencyjna, wiejsko – tradycyjna, edukacyjna, etniczna, oferta VIP, weekendowa, dla singli, dla seniorów. Będzie kładziony nacisk na produkty kulturowe by zapewnić turystom edukację i niestandardową rozrywkę. 

            Karpacka turystyka ma wiele twarzy, może odbywać się wiosną, latem, jesienią i zimą. Pakiety będą poukładane tematycznie.  

            Pakiety będą połączeniem tradycji i nowoczesności. Trwa komercjalizacja produktów turystycznych, idee się materializują i w najbliższym czasie doprowadzą do powstania karpackiego touroperatora ZBÓJNICKI TRAVEL, który będzie predestynowany do odegrania roli lidera rozwoju turystyki w regionie karpackim. Touroperator będzie dbał o wizerunek Karpat jako najlepszej destynacji turystycznej.

            POT sugeruje, że wizerunek Polski w Europie skupia się wokół tradycjonalizmu, zapóźnienia gospodarczego i religijności. Według POT Polska jako kraina strzech, zapasek, żubrów i bocianów jest zdecydowanie passe. Reklamowano Polskę właśnie w ten sposób zbyt długo i mało skutecznie, by znów wywieszać folklor na promocyjnych sztandarach. Teraz pokazuje się europejskość i nowoczesność Polski. Obecnie ucieka się od pokazywania ludowości i siermiężności.

Niestety POT wyraźnie zapomina promując Polskę o ludowości Polski. POT chce promować Polskę nowoczesną, lepiej bowiem sprzedaje się Polska nowoczesna, niż tradycyjna.

 

            Trzeba pamiętać, że słowiański folklor jest dużo bogatszy niż ten w krajach zachodnich. Francuzi np. nie mają drewnianych wiosek i nigdzie indziej nie zobaczą stylu zakopiańskiego. Na zachodzie nie ma już miejsc, gdzie chodzi się w strojach regionalnych, więc to też nie lada atrakcja. Wszędzie widać modę na szeroko pojętą góralszczyznę i zbójnictwo karpackie (folkowe gadżety, stroje regionalne i folkowe, imprezy folklorystyczne itp.)

            Istotne jest budowanie wspólnej opiniotwórczej i reprezentacyjnej platformy działania. Dobrze by było, aby POT wsparło działania marki Zbójnickiego Szlaku® jako nowego produktu turystycznego i aby POT konsolidował działania marketingowe, promocyjne w tym zakresie.

            Marka ZBÓJNICKI SZLAK® ma pokazywać Polskę jak i inne kraje zlokalizowane na Szlaku Zbójnickim, w sposób tradycyjny ale zarazem  nowoczesny.  Trzeba wykorzystać to, że Polska jest wiejska i tradycyjna. Takich krajów jest coraz mniej w „plastikowym świecie”.

Dlatego marka ZBÓJNICKI SZLAK® promuje turystykę kulturową, etniczną, wiejską, agroturystykę, ekoturystykę, turystykę kulinarną, turystykę dziedzictwa kulturowego.

            Projekt „Zbójnicki Szlak”® wykorzystuje wzornictwo folklorystyczne, w tej nowoczesnej postaci tzw. folk design. Folklor może być atrakcyjny i nośny m.in. za przyczyną specjalnie opracowanej linii zbójnickich gadżetów – tzw.  etnodesignerskich zbój-gadżetów, które można kupić w zbójnickim sklepie internetowym. 

            Zdaniem twórcy SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH® to wielka szansa dla karpackiej turystyki. Trzeba pokazywać karpacką wieś, przyrodę, góry w sposób świadomy, ekologiczny i nowoczesny. Trzeba być dumnym z tradycji, zwyczajów, obyczajów ludzi zamieszkujących region karpacki, z naturalnego piękna Karpat. Nic nie stoi na przeszkodzie aby promować taką właśnie turystykę w sposób nowoczesny.

            Pamiętając o tożsamości, trzeba szukać oryginalnej, niekonwencjonalnej promocji, SZLAK ZBÓJNICKI® takową organizuje. Przedstawia tradycje, folklor, regionalizm w niekonwencjonalny i nowoczesny sposób. Przełamuje stereotypy i temat tabu jakim było zbójnictwo karpackie. Polska jak i całe Karpaty mogą mieć fantastyczną oryginalną markę właśnie w stylu cepeliowskim! Nie wstydźmy się tego, pokazujmy to – tylko nowocześnie! Polska jak i Karpaty mogą mieć świetny wizerunek turystyczny jeszcze za naszego życia!

            W turystyce jest miejsce na wszystko, zwłaszcza na produkty, które są oryginalne, unikatowe. Bardzo ważny jest jednak sposób ich wykorzystania. Ważne jest aby promując SZLAK ZBÓJNIKÓW® wykorzystać multimedialność. Jeśli ktoś przeżyje ten zbójecki dreszczyk emocji, natychmiast zareklamuje go znajomym.

            W obecnym świecie jest coraz mniej krajów gdzie podkreśla się tradycje, folklor, dlatego zbójnictwo może stać się jednym z głównym elementów jaki przyciągnie turystów na tereny Karpat. Karpaty, znajdujące się w środkowej Europie, są regionem o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Ze względu na ich zasięg, obejmujący kilka państw, Karpaty są miejscem spotkania kultur każdego z poszczególnych krajów. Zbójnictwo jakie występowało w tej części świata jest jedyne w swoim rodzaju oraz jest to wyróżnik na tle innych łańcuchów górskich.  

            Autor szlaku podjął się zebrania obszernej wiedzy na temat zbójnictwa karpackiego, która do tej pory była nieusystematyzowana oraz przekazania jej innym osobom. Pakiety turystyczne, imprezy, wycieczki oraz inne atrakcje jakie będzie oferowała firma Zbójnicki Szlak® mają zachęcić turystów do wyjazdów z dala od centrów turystycznych, w zamian oferując aktywne spędzenie czasu wolnego „blisko natury”.

            Szlak Zbójników Karpackich® ma stać się alternatywą dla egzotycznych wyjazdów zagranicznych oraz przyciągnąć turystów z innych krajów pokazując m.in. Polskę jako państwo tradycyjne, z unikatowym dorobkiem kulturowym.

Obecne trendy w turystyce XXI wieku to wyjazdy mające na celu poznanie obyczajów, kultury odwiedzanych obszarów oraz podejmowanie różnego rodzaju aktywności. Szlak, po uzyskaniu statusu szlaku materialnego, ma szansę wykorzystując karpackie tereny do uprawiania turystyki kulturowej, etnicznej, kwalifikowanej oraz aktywnej na zaistnienie jako unikatowy produkt turystyczny, który może odgrywać rolę lidera w rozwoju turystyki w karpackim regionie.

            Dodatkowo szlak może przyczynić się do równomiernego rozłożenia ruchu turystycznego w Karpatach, ukazując miejsca do tej pory nieznane turystom lub rzadko odwiedzane.

            Szlak Zbójników Karpackich® zwraca uwagę na wykorzystanie walorów, które posiadają kraje w obrębie szlaku – tradycja, folklor, mity oraz legendy o zbójnikach jako element promocji Karpat na arenie międzynarodowej. Łączy on obszary wiejskie, parki przyrodnicze, miasta i zabytki, przyrodę, dziedzictwo kulturowe, aktywny tryb życia, podkreśla związek natury ze społecznością lokalną. Jest to szansa dla Polski oraz innych krajów do pokazania iż nie tylko duże miasta są obiektami wartościowymi kulturowo, ale także to co znajduje się poza dużymi aglomeracjami. 

Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA" FIRMY LESZEK MŁODZIANOWSKI ZBÓJNICKI SZLAK Sp. z.o.o., a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA"ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.